Tapa sõjaväelinnaku õppehall

 

 

Tapa
Projektijuhtimine – vesi ja
kanalisatsioon, küte

Ehitusaasta – 2017