Kvaliteet
milles võid kindel olla

Teenuse kvaliteet peab tagama kliendi ootused ja see on saavutatud läbi oskuste ning kogemuse.
Selle näitajateks on meile omistatud mitmesugused load ja registreeringud.

Vaata referentse


Majandustegevused

EEH010194 Ehitamine
EEP003963 Projekteerimine
EPE001299 Ehitusprojekti ekspertiis


Tegevusload

FKKL/328621 Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldavate
paiksete jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade käitlemisluba