Ehitusekspertiis

Projekteerime ise, kuid oleme valmis analüüsima ja hindama juba teostatud projekte.

  • hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katlasüsteemi (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
  • hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
  • kaugküttesüsteemi ehitusprojekti ekspertiisi tegemine
  • ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti ja muu seotud rajatise ehitusprojekti ekspertiisi tegemine

Soovid pakkumist? Võta meiega ühendust.