Projekteerimine

Meie kirg on ehitamine, kuid meil on võimekus ka erinevateks väljakutseteks projekteerimises.

  • hoone ja selle juurde kuuluva küttesüsteemi, sh katla- (v.a elektri- ja gaasivarustuse osa), ventilatsiooni- ja jahutussüsteemi ehitusprojekti koostamine
  • hoone ja selle juurde kuuluva veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
  • kaugküttesüsteemi ehitusprojekti koostamine
  • ühisveevärgi ja kanalisatsiooni, sh pumpla, puhasti või muu seotud rajatise ehitusprojekti koostamine

Võta ühendust pakkumise saamiseks