Tapan sotilasalueen koulutushalli

 

 

Tapa
Projektinhallinta – vesi ja
viemäristö, lämmitys

Rakennusvuosi – 2017