Koko totuus lämpöpumpuista – mikä niistä on paras?

Tekijä: Raigo Vihalem

Tämä kysymys herää jokaisen asiaan osallisen päässä, joka valitsee lämpöpumpun kotinsa lämmityslähteeksi. Päästäkseen selville meidän on aloitettava alusta. Mitä tarkoittaa lämpöpumppu ja miten se toimii? Lämpöpumpun toimintaperiaate on yleensä sama järjestelmästä huolimatta. Kannattaako valita ilma-, ilma-vesi- tai maalämpöpumppu?

Kyseessä on yksinkertaisimmillaan lämmön tuottaminen ulkoympäristön avulla lämpöpumpun käyttövaihetta varten, riippumatta siitä, käytetäänkö ilma-, ilma-vesi- tai maalämpöpumppua.

Vakioratkaisuissa eli split-järjestelmissä on yleensä yksi ulkolaite ja yksi sisäyksikkö, joiden välillä kiertävän kaasun olomuoto muuttuu kompressorin vaikutuksesta. Eli kaasu muuttuu kaasumaisesta olomuodosta nestemäiseen ja päinvastoin. Lämpöpumpun ulkoyksikkö sisältää kompressorin ja sisäyksikkö lämmönvaihtimen, joka erottaa veden kaasusta. Vettä käytetään talon sisällä esimerkiksi lämmityspattereiden tai lattialämmityksen tarpeisiin. Split-järjestelmien sisä- ja ulkoyksiköiden kytkeminen tarvitsee ammattimiehen taitoja, tämä ei maallikolta onnistu. Laitteet liitetään toisiinsa kupariputken avulla, jossa kiertää lämpöpumpun kaasu eli freoni. Freonin vuotoriski on erittäin suuri. Josta johtuen kaikki putkiliitännät ja hitsaukset on tehtävä erittäin huolellisesti ja korrektisesti. Siitä huolimatta putkiliitännöistä saattaa ajan myötä alkaa vuotaa freonia, koska kyseessä on paikka-asennus ja epämukavan asennon vuoksi asentajat saattavat tehdä virheitä. Tämä riski on ehdottomasti olemassa ja se on varsin suuri. Jopa pienien vuotopaikkojen havaitseminen saattaa olla hyvin vaikeaa. Ammattityövoiman löytäminen on viime aikoina muuttunut lähes mahdottomaksi, koska lämpöpumppujen tarjoajia on paljon, mutta ammattityöntekijöitä vähän.

Ota huomioon hyötysuhde!

Lämpöpumppuja valittaessa on ehdottomasti kiinnitettävä huomiota hyötysuhteeseen. Myyjien teknisissä tiedoissa ilmoittamassa lämpöpumpun hyötysuhteessa ei ole yleensä huomioitu putkistojen pituutta. Ilmoittama arvo kertoo kompressorin hyötysuhteesta. Mitä se muuttaa? Se muuttaa hyvinkin paljoa, koska putkiston pituuden kasvaessa hyötysuhde laskee, eikä sitä haluta kielteisenä seikkana tuoda esille. Mitä mutkikkaampi on asennus, sitä suurempaa työtä tekee lämpöpumpun sydän eli kompressori. Jos ihmisellä olisi esimerkiksi 1,5 kertaa enemmän verisuonia, sydämemme joutuisi hyvin kriittiseen tilanteeseen.

Mitä muita vaihtoehtoja on olemassa, joita voidaan käyttää vakioratkaisujen sijasta ja jotka pystyisivät minimoimaan edellä mainittuja riskejä? Eräänä hyvänä vaihtoehtona voisi olla ilma-vesilämpöpumppu, jonka kaasu- eli freoniyksikkö on valmiiksi asennettu tehtaalla ja lämpöpumpulta lähtee taloon vettä eli kyseessä on ns. vesijärjestelmä. Samaa järjestelmää käytetään myös monoboksilaitteena, jossa ei ole sisäyksikköä. Vesijärjestelmän hyötysuhde ei riipu järjestelmän laajuudesta.

Miten näiden järjestelmien kannattajien lukumäärä jakautuu alueittain:

  • Japani ja Korea: suuri lukumäärä split-järjestelmien kannattajia
  • Eurooppa ja USA: suuri lukumäärä vesijärjestelmien kannattajia

Miksi tulisi käyttää vesi- eikä split-järjestelmiä? Etenkin ympäristön vuoksi. Lähivuosina halutaan huomattavasti vähentää freonien vaikutusta ympäristöön. Siksi järjestelmissä käytettävää freonimäärää tulee myös vähennettävä. Meidän on säilytettävä planeettamme vihreänä ja luovutettava se tuleville polville puhtaana.

Japanissa ja Koreassa valmistetuilla split-järjestelmillä ei ole sertifikaatteja eikä testausraportteja, joiden perusteella voitaisiin arvioida tehtaan ilmoittamien tietojen oikeellisuutta. On vain tehtaiden antamat tiedot. Kun taas vesijärjestelmille sertifikaatteja ovat myöntäneet riippumattomat testauslaboratoriot esimerkiksi EUROVENT ja AHRI. Vesijärjestelmien hitsaukset on tehty hyväksyttyjen hitsaajien toimesta ja kaikki mahdolliset vuotopaikat on huolellisesti testattu. Split-järjestelmien hitsauksille ja liittymäpaikoille ei ole myönnetty sertifikaatteja.

Näiden tietojen perusteella voidaan todeta, että lämpöpumppujen parhaat ratkaisut ovat ne, jotka eivät ole Virossa laajalti käytössä, mutta joille kuuluu tulevaisuus eli vesijärjestelmät!

Jos olet kiinnostunut tästä aiheesta, lue lisää: www.aermeceesti.ee